Chuyển đến nội dung chính

Điều Khoản Sử Dụng Website

Điều khoản sử dụng website Xoilac TV

  1. Bản quyền: Mọi nội dung trên website Xoilac là tài sản của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền. Việc sao chép, phân phối hoặc sử dụng nội dung mà không có sự cho phép của chúng tôi là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
  2. Trách nhiệm người dùng: Khi sử dụng website, bạn phải tuân thủ các quy định và điều khoản. Bạn không được sử dụng website một cách bất hợp pháp hoặc gây hại cho người dùng khác.
  3. Thông tin cá nhân: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo quy định của Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn.
  4. Liên kết: Website Xoilac TV có thể chứa các liên kết tới các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách bảo mật của các trang web này.

Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sử dụng trước khi tiếp tục sử dụng website Xôi Lạc của chúng tôi.